Rozpoczęło się kolejne szkolenie w WOT

Wojska Obrony Terytorialnej cieszą się coraz większą popularnością. Wpływ na zwiększone zainteresowanie możliwością przejścia przeszkolenia wojskowego miała inwazja Rosji na Ukrainę. Z tygodnia na tydzień do jednostek WOT na terenie całego kraju spływało i spływa coraz więcej wniosków od zainteresowanych osób – w różnym wieku, mających różne doświadczenie zawodowe i wywodzących się z wielu środowisk zawodowych i społecznych.

W lipcu rozpoczął się kolejny cykl szkoleń, czyli „Wakacje z WOT”. Niemal 100 osób z województwa lubelskiego zdecydowało się na udział w tym projekcie. Szkolenie wojskowe przeprowadzane jest w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Wakacje w wojskowym stylu spędzą głównie ludzie młodzi – studenci oraz dorośli uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w ten właśnie sposób – wyjątkowo aktywny i odpowiedzialny – postanowili spędzić swoją przerwę wakacyjną od standardowych obowiązków.

Nowi adepci Wojsk Obrony Terytorialnej przebywają w koszarach w Lublinie.

Wakacje na poligonie

Tak właśnie wyglądają wakacje w WOT – nie byłoby prawdziwej przygody z wojskiem bez ćwiczeń w warunkach poligonowych. Takich zajęć ochotnikom z pewnością nie zabraknie.

Jakie są główne powody, dla których wiele osób decyduje się w taki, niekonwencjonalny sposób, spędzić swoje wakacje lub urlop?

Z rozmów z ochotnikami wynika, że pobudki są różne. Wiele osób chce nabyć umiejętności, które mogą się przydać, nawet wtedy, gdy nie dojdzie do żadnych poważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

W obliczu wojny, która toczy się tuż za naszą wschodnią granicą, nie da się jednak ukryć, że jest to element wzmacniający podjęcie decyzji o przejściu szkolenia wojskowego.

Wymieniane są przede wszystkim pobudki patriotyczne, które nie stoją w sprzeczności z innymi, takimi jak np. uzyskanie nowych umiejętności, które mogą się przydać na drodze zawodowej, np. osób związanych z medycyną czy naukami inżynieryjnymi.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 16 września – 1 października 2022 r.