Podczas głosowania w sprawie oceny pracy burmistrza, liczba jego zwolenników była dwukrotnie większa w porównaniu do liczby osób, które były przeciwne jego działaniom. Każdego roku, radni mają możliwość oceny wykorzystania budżetu przez wójtów czy burmistrzów, a następnie decydują czy przyznają im absolutorium. Decyzja dotycząca burmistrza miasta Lubartów została podjęta podczas sesji Rady Miasta, która miała miejsce 21 czerwca.

Skarbnik miasta, Lucyna Biskup, poinformowała podczas sesji, że planowane dochody na koniec 2023 roku wynosiły 103 mln zł. Ten plan udało się zrealizować w kwocie 95,79 mln zł, co stanowi więcej niż 92% założeń. Wydatki miały wynieść ponad 108 mln zł, a ostatecznie udało się je ograniczyć do 99,5 mln zł, co stanowi również 92% planowanych kosztów. Niestety, deficyt budżetu osiągnął wartość ponad 3,7 mln zł, a zadłużenie miasta wynosiło 22,67 mln zł.

Burmistrz Krzysztof Paśnik wymienił kilka inwestycji zrealizowanych podczas jego kadencji. Do nich należała budowa sali treningowej przy ulicy Szkolnej, której początek prac miał miejsce w roku 2023. Miasto zdecydowało się również na wprowadzenie projektu „Cyfrowa gmina”, dzięki któremu możliwa była wymiana sprzętu w Urzędzie Miasta. Warto również wspomnieć o zakończeniu projektu „Rozświetlony Lubartów”, który przyczynił się do wymiany oświetlenia na obiektach MOSiR. Z funduszy Polskiego Ładu udało się także zrealizować inwestycje takie jak budowa drogi bocznej przy ulicy Nowodworskiej, która miała za zadanie rozbudować infrastrukturę drogową pod strefę ekonomiczną. Dodatkowo, przeprowadzono przebudowę ulic na osiedlu Królów Polskich, takich jak ulica Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi oraz Mieszka I.