Sukces lubartowskiego samorządu

Lubartów może się poszczycić obecnością w prestiżowym rankingu, który co roku jest tworzony i publikowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tak było również w 2022 r. – znamy już wyniki analizy, która jest bazą dla rankingu „Gmina na 5!” i „Złota Gmina na 5!”.

W tym roku analizie poddano niemal siedemset jednostek, z czego nagrodzono pięćdziesiąt cztery, czyli o kilkadziesiąt mniej niż w roku ubiegłym.

Tym bardziej wynik Lubartowa może cieszyć i jest to dla miasta duży zaszczyt.

Średnia, jaką uzyskały badane podmioty to nieco ponad dwanaście punktów, Gmina Miasto Lubartów uzyskała wynik niemal o połowę wyższy – dwadzieścia trzy punkty.

Przedmiotem analizy były takie elementy działalności urzędów jak: strona internetowa, korespondencja e-mailowa w języku polskim i w języku angielskim, dotyczącą różnych aspektów przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyniki rankingu

Przeprowadzając analizę samego rankingu przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową można stwierdzić, że tegoroczne wyniki są gorsze od ubiegłorocznych.

Wpływ na taki stan rzeczy ma kilka czynników, w tym problemy, które pozostały po pandemii i znaczących ograniczeniach w niemal każdej dziedzinie życia, także społecznego, czy szerzej – publicznego, które wprowadzono wraz ze stanem epidemii.

Powrót do normalnego funkcjonowania, również na poziomie samorządowym, w tym gminnym – nie jest zadaniem łatwym.

Do tego doszły kolejne czynniki determinujące także życie w lokalnych społecznościach, takie jak niestabilna sytuacja polityczna związana z wojną na Ukrainie (i co za tym idzie masowym napływem uchodźców do Polski) oraz coraz bardziej rujnująca również finanse publiczne, inflacja.

Liderem tegorocznego rankingu została Gdynia. Na drugim miejscu uplasował się Człuchów, a na trzecim – Mielec.