Dzisiejszego dnia, Marszałek Jarosław Stawiarski wraz z Wicemarszałkiem Markiem Wojciechowskim, dokonali wręczenia pierwszych umów dotyczących finansowania budowy oraz modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zasoby finansowe, które otrzymały gminy z powiatu lubartowskiego, odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu lokalnej infrastruktury drogowej.

Środki finansowe na te cele pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i trafiły do trzech gmin powiatu lubartowskiego. Przyznane dotacje mają na celu modernizację dróg, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców tych terenów oraz usprawnienie dostępu do pól uprawnych. Dziś wręczono łącznie 26 umów na rzecz 22 reprezentantów gmin. Wszystkie te umowy tworzą pulę wsparcia finansowego o wartości ponad 3,9 mln złotych.