Która gmina wygra?

Atrakcyjne wydarzenie dla wielbicieli dwóch kółek z powiatu lubartowskiego – Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu organizuje rywalizację, która zdecyduje o tym, która gmina zostanie rowerowym mistrzem powiatu. Na wynik będą pracować wszyscy rowerzyści ze swoich miejscowości, nawet jeśli swoje wyniki „wykręcają” poza terenem powiatu lubartowskiego. Warunkiem jest jedynie to, aby byli jego mieszkańcami.

Indywidualne przejazdy uczestników wydarzenia będą zliczane za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej – MapMyRyde. Jeśli ktoś jest zainteresowany przystąpieniem do programu, a jeszcze tego nie zrobił, ma czas do 31 sierpnia 2021 r. Zgodnie z regulaminem i samą nazwą imprezy – do wyniku można dopisywać jedynie przejazdy rowerem (niezależnie od jego rodzaju). Z oczywistych względów jedna osoba może się „przypisać” tylko do jednej gminy.

Aplikacja działa na całym świecie, zatem kilometry liczą również poza terytorium Polski – ważne, aby jeździć na rzecz danej gminy powiatu lubartowskiego. Wyniki są publikowane i aktualizowane na bieżąco (w serwisie Facebook).

Warunki uczestnictwa w konkursie i cele inicjatywy

Od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. trwa pierwszy etap konkursu – rywalizacja testowa, natomiast od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. przeprowadzona zostanie rywalizacja główna. Do wyniku końcowego liczone są rezultaty z obu etapów rywalizacji.

Organizatorem konkursu jest Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu oraz Powiat Lubartowski. Przewidziano wiele atrakcyjnych nagród. Aby mogły zostać rozlosowane, konieczne jest spełnienie warunku regulaminowego, zgodnie z którym w konkursie musi wziąć udział minimum 60 osób.

Celem przeprowadzenia wydarzenia sportowego, które ma wyłonić stolicę rowerową powiatu lubartowskiego jest promocja zdrowego stylu życia i integracji lokalnych społeczności. Nie bez znaczenia jest również popularyzacja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu i tym samym podejmowanie działań proekologicznych.