Lasy – nasz zielony skarb

Na pytanie – „Jakie jest największe bogactwo Polski, o które należy zadbać w szczególny sposób” – wielu Polaków z pewnością odpowiedziałoby, że jest to nasza przyroda, w tym lasy. W Polsce mamy ten wielki komfort, że lasy w zdecydowanej większości są własnością państwa, dzięki czemu możemy bez większych utrudnień je zwiedzać, spacerować pośród nich i zażywać wypoczynku, który jest nieporównywalny z niczym.

Bezpośredni kontakt z naturą o każdej porze roku to jeden z największych przywilejów, z jakich możemy korzystać w sposób wolny, choć oczywiście – zgodny z zasadami bezpieczeństwa i przepisów prawnych, które nakazują określone zachowanie, np. na terenie parków krajobrazowych i narodowych.

Jak wiemy – walka o status prawny lasów w Polsce nie zawsze była łatwa i całkiem poważnie brano pod uwagę możliwość ich sprywatyzowania w dużo większym zakresie niż jest to obecnie, gdy tylko niewielki procent terenów leśnych jest w rękach prywatnych.

Lasy stanowią wielką wartość, dlatego często zdarza się, że stają się one przedmiotem różnych konfliktów dotyczących sposobu zarządzania nimi. Jedno jest pewne – wszystkich miłośników przyrody integrują takie akcje, jak ta, która od pewnego czasu jest realizowana w całej Polsce z inicjatywy Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, a jej hasło przewodnie to: „Łączą nas Drzewa”.

Wspólne sadzenie lasu w Lubartowie

Lubartów niedawno dołączył do tej ogólnopolskiej inicjatywy. Na terenie Nadleśnictwa Lubartów odbyła się akcja sadzenia lasu, w której wzięli udział leśnicy oraz funkcjonariusze służb mundurowych i samorządowcy.

Ta szczególna, „zielona” akcja, co prawda, w głównej mierze koncentrowała się na konkretnym celu, czyli nasadzeniu nowych drzew o dużej wartości przyrodniczej, ale miała również promować wiedzę na temat lasów, ich zasobów i gospodarowania nimi, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na nie w sposób negatywny.

O jakie gatunki nowych drzew wzbogaciły się ekosystemy leśne znajdujące się w okolicach
Lubartowa?

Tym razem zorganizowano sadzenie dębów bezszypułkowych. Akcja jest organizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi.