Ważna inwestycja dla miasta

Już niedługo dojdzie ro rozbudowy Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. Ogłoszono przetarg, który ma wyłonić wykonawcę zaplanowanej inwestycji, która będzie jedną z ważniejszych, realizowanych ostatnio przez miasto.

Lubartowska Strefa Gospodarcza, podobnie jak inne tego typu przestrzenie gospodarcze w wielu polskich miastach, jest miejscem, w ramach którego stwarza się odpowiednie warunki do inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy działające w różnych branżach, szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Takie firmy stwarzają wiele miejsc pracy i przyczyniają się do ogólnego rozwoju miasta i regionu, w którym funkcjonują, dlatego samorządy miejskie są zainteresowane tym, żeby takie przestrzenie rozwijać, by mogły działać w sposób optymalnie efektywny.

Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Plany mogły przejść w fazę realizacji dzięki pozyskaniu na ten cel sumy kilku milionów złotych z budżetu państwa.

Jakie prace zaplanowano?

Projekt rozbudowy i modernizacji Lubartowskiej Strefy Gospodarczej uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dzięki tym środkom możliwe będzie przeprowadzenie prac w ramach zaplanowanych dwóch etapów.

Na pierwszą część inwestycji złoży się budowa nowej drogi do granicy miasta (wraz z całą konieczną infrastrukturą), na drugą – przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi i infrastruktury jej towarzyszącej, na terenach, które są przewidziane na cele inwestycyjne i znajdują się przy obwodnicy miasta.

Projekty zakładają między innymi: prace przygotowawcze, budowę zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, nawierzchni dróg, poboczy, ale to nie wszystko. Wykonane zostaną także elementy infrastruktury, takie jak: sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe, infrastruktura teletechniczna i in.