Lubartów w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Aż sześćdziesiąt tysięcy złotych przeznaczy Lubartów na zakup książek i wyposażenia dla bibliotek działających przy miejskich szkołach.

Zdecydowana większość środków z tej puli (niemal 50 tys. zł) pochodzi z Narodowego Programu Czytelnictwa, drugiej edycji, która obowiązuje w latach 2021 – 2025. Reszta środków została wyasygnowana z budżetu Miasta Lubartów.

Celem ogólnopolskiego  programu rządowego jest aktywna promocja czytelnictwa i poprawa jego stanu poprzez dotowanie zakupu książek i innych materiałów niezbędnych dla bibliotek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa tworzy też nowy model funkcjonowania bibliotek, jako miejsc promujących kulturę i integrujących lokalną społeczność wokół niej.

Nie jest to zupełnie nowy model funkcjonowania bibliotek jako instytucji animujących różne działania na niwie nauki i kultury. Jest to powrót do takiej roli, którą biblioteki pełniły w historii.

Środki na zakup książek i innych wydawnictw oraz sprzętu, dzięki któremu również można promować czytelnictwo są przekazywane zarówno bibliotekom publicznym, szkolnym, jak i pedagogicznym.

Jakie cele sfinansowano w Lubartowie?

Pula sześćdziesięciu tysięcy złotych w Lubartowie została rozdysponowana między Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

Pierwsza z placówek zakupiła nowości wydawnicze, zestaw komputerowy, lektury i audiobooki oraz materiały pomocnicze i wyposażenie do kącika czytelniczego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 zrealizowała podobne zakupy oraz nagrody książkowe i materiały plastyczne. Szkoła Podstawowa Nr 4 – nowości wydawnicze, materiały służące do realizacji programu rozwoju czytelnictwa, a także sprzęt IT.

Jedyna w tym zestawieniu szkoła ponadpodstawowa, czyli II Liceum Ogólnokształcące, środki z programu przeznaczyło na zakup lektur, nowości wydawniczych oraz książek historycznych.

Każda ze szkół otrzymała taką samą pulę środków – 15 tysięcy złotych.

Więcej informacji – m.in. w serwisie internetowym Miasta Lubartów.

Jak biblioteka może promować kulturę? Dobrym przykładem są np. działania placówki w Świdniku.