Kolejne istotne informacje dla mieszkańców Lubartowa

Niedawno Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie wraz z Urzędem Miejskim wystosowały do mieszkańców Lubartowa komunikat, zgodnie z którym mogą oni w większym niż dotąd zakresie dołączać się do sieci ogrzewania miejskiego, co dla mieszkańców domów jest bardzo dobrą alternatywą wobec ogrzewania za pomocą innych źródeł ciepła.

Więcej domów i mieszkań podłączonych do sieci ogrzewania komunalnego to również większa efektywność ekonomiczna i co nie mniej istotne – ekologiczna, związana z redukcją indywidualnych źródeł emisji dwutlenku węgla.

To nie koniec ważnych informacji dla klientów lubartowskiej energetyki. Już niedługo, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie tego projektu, zmienione zostanie podstawowe źródło wytwarzania energii przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Będzie się to wiązało z obniżeniem płaconych przez mieszkańców Lubartowa rachunków za ogrzewanie.

Inwestycja o charakterze strategicznym

Władze Lubartowa i PEC podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, której przedmiotem jest modernizacja źródła wytwarzania ciepła, z wykorzystaniem kogeneracji o podwyższonej sprawności oraz OZE.

Koszt całej inwestycji wyniesie ponad piętnaście milionów złotych, z czego kwota dofinansowania sięgnie niemal siedmiu milionów złotych. Środki te pochodzić będą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dlaczego inwestycja ta określana jest jako strategiczna?

Zastosowanie nowej technologii produkcji ciepła znacząco zmniejszy emisję niebezpiecznych substancji, co wpłynie na o wiele większy komfort życia mieszkańców. Przede wszystkim – czystsze powietrze – to lepsze zdrowie, ale również – dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wytwarzania ciepła – niższe koszty tego procesu, co realnie przełoży się na obniżenie płaconych przez odbiorców ciepła rachunków.

Nowym źródłem ciepła będzie kocioł gazowy, który pozwoli na produkcję energii cieplnej, jak i elektrycznej.