W poprzednim okresie wyborczym, Jacek Pożarowszczyk sprawował funkcję wicestarosty na terenie Lubartowa. W wyborach, które miały miejsce w kwietniu, wystartował z własnego komitetu wyborczego, ubiegając się o posadę burmistrza Kocka. Spośród czterech kandydatów zajął trzecią pozycję, zdobywając 863 głosy, co stanowiło 28,54 procent wszystkich oddanych głosów. Mimo to, nie udało mu się awansować do drugiej tury.

Pożarowszczyk, który jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, w wywiadzie dla Wspólnoty zapowiedział powrót do pracy w Zespole Szkół w Kocku oraz Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Niemniej jednak, jego przerwa od pracy w samorządzie nie trwała długo. Nowo wybrana wójt gminy Jeziorzany, Katarzyna Pietrzak, powierzyła mu stanowisko swojego zastępcy.

Obecne władze gminy utrzymują ścisłą współpracę ze starostwem, a dzisiaj delegacja z Jeziorzan odwiedziła pałac Sanguszków.