Bezpieczniejszy Lubartów

Lubartów stanie się miastem bezpieczniejszym – już dziś w mieście działa system monitoringu miejskiego, jednak kamer w niektórych miejscach brakowało. Czy zwiększenie efektywności systemu, czyli rozszerzenie go o kolejne kamery, jest rzeczywiście konieczne?

Incydenty z ostatnich dni wskazują na to, że nadal dochodzi do aktów wandalizmu, na czym traci budżet miasta i sami mieszkańcy. Każda nowa inwestycja, np. renowacja budynków zabytkowych, tworzenie i rekultywacja terenów zielonych, modernizacja infrastruktury itp. – to spore koszty. Ich ochrona jest niezbędna – inaczej tego typu prace nie miałyby większego sensu.

W ramach rozbudowy monitoringu miejskiego w Lubartowie zainstalowanych zostanie kilka nowych kamer, które mają być efektywnie dostosowane do już istniejącego systemu.

Dzięki nim można będzie szybko zareagować na akt wandalizmu albo na inny agresywny czyn przeciwko mieniu, ale również życiu i zdrowiu. Wybryki chuligańskie od pewnego czasu nasilają się – doszło m.in. do zniszczenia ławek, czy wiat przystankowych i placów zabaw. Do tego typu wydarzeń dochodzi w różnych częściach miasta.

Monitoring a prewencja

Systemy monitoringu miejskiego funkcjonują z powodzeniem w wielu polskich miastach, a nawet w mniejszych miejscowościach oraz w lokalizacjach, które mogą być określone jako newralgiczne – z różnych względów. Popularne są także systemy kamer przemysłowych.

Kamer przybywa – nie tylko w przestrzeni publicznej, ale również w prywatnej. Coraz więcej posesji jest chronionych właśnie za pomocą systemów monitoringu. Nie wszyscy są entuzjastami coraz bardziej „gęstych” systemów monitoringu publicznego, jednak nie da się nie zauważyć, że wpływają one pozytywnie i znacząco na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Monitoring ma też inne, istotne znaczenie. Nie tylko pozwala na szybką reakcję ze strony służb albo firm ochroniarskich, ale jest także bardzo efektywnym „narzędziem” prewencji. Świadomość tego, że dany teren znajduje się w zasięgu kamer, może skutecznie zniechęcić do dokonania czynu bezprawnego.