Szlak komunikacyjny „Via Carpatia” rośnie w siłę

To jeden z największych i najistotniejszych projektów infrastrukturalnych w zakresie drogownictwa, w Europie. „Via Carpatia” ma liczyć kilka tysięcy kilometrów i łączyć północ Europy z południem. Jest to projekt o znaczeniu strategicznym. Przez Polskę ma prowadzić ok. siedemset kilometrów trasy. Obecnie eksploatowanych jest już ponad 75 kilometrów, w budowie jest trzysta kolejnych.

W powiecie lubartowskim obecnie realizowane są prace na trzech odcinkach trasy. Jeden z nich to szlak prowadzący z Lublina do Lubartowa – na początku 2021 roku podpisano umowę o realizację prac przy tym odcinku drogi (to ponad dwadzieścia kilometrów drogi).

Szóstego sierpnia 2021 r. zainicjowano natomiast postępowania dotyczące dwóch kolejnych zadań – jest to dobudowanie drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz odcinka do końca tej obwodnicy do Lubartowa (to niemal szesnaście kilometrów trasy).

Charakterystyka inwestycji

Procedura przetargowa, której przedmiotem ma być budowa odcinka drogi „Via Carpatia” między Kockiem i Lubartowem właśnie ruszyła. Poinformowano o tym podczas plenerowego spotkania, które odbyło się w miejscu, w którym połączą się dwa z odcinków drogi S19.

Umowy z wykonawcami mają być podpisane w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Zgodnie z projektem – wykonawcy będą mieli 39 miesięcy na wykonanie prac projektowych i robót budowalnych. W tym czasie konieczne będzie także uzyskanie stosownej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trasy. Sama budowa obu odcinków ma się zakończyć do 2025 roku.

Warto zwrócić uwagę na to, że część trasy między końcem obwodnicy a węzłem Lubartów Północ będzie przebiegała tzw. nowym śladem, przez tereny rolne. Pozostałe kilometry trasy będą biegły równolegle do istniejącej już drogi krajowej.

Projekt budowy obu odcinków „Via Carpatia” przewiduje zainstalowanie MOP – czyli Miejsc Obsługi Podróżnych. Powstaną także wiadukty, kładki oraz przejścia dla zwierząt, ogrodzenie i ekrany akustyczne.