Zmiany w LCS Lubartów

Lokalne Centrum Sterowania w Lubartowie, które zarządza ruchem kolejowym na linii numer trzydzieści działa od ośmiu lat, kiedy to na wiosnę 2013 r. reaktywowano ruch kolejowy na tej właśnie linii. Od tego czasu centrum funkcjonowało w przybudówce dworca.

W związku z planami przebudowy budynku Dworca Lubartów konieczne było podjęcie decyzji co do przyszłości LCS, które musiało opuścić obecną siedzibę.

Lokalne Centra Sterowania wstępnie miały przede wszystkim zarządzać ruchem pociągów w mniejszych miejscowościach i na obszarach charakteryzujących się mniejszą dynamiką ruchu kolejowego. Ostatecznie okazało się, że sprawdzają się także w lokalizacjach obsługiwanych przez magistrale.

Nie da się nie zauważyć, że Lokalne Centra Sterowania są nie tylko wysoce funkcjonalne, ale również perspektywiczne. Sprawdziły się nie tylko w miejscach, które miały obsługiwać pierwotnie. Centrum pozwala skoordynować pracę dyżurnych ruchu i innych specjalistów, co wiąże się z oszczędnością, m.in. etatów.

LCS działa efektywnie głównie dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii znacznie usprawniających pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Nowa siedziba – nowe możliwości

Ruch kolejowy w LCS sterowany jest z jednego miejsca, w sposób zdalny. Dzięki temu można zawiadować ruchem na kilku stacjach.

Początkowo Lokalne Centrum Sterowania w Lubartowie obsługiwało ruch na dwóch stacjach – oprócz lubartowskiej, również stacji w Bystrzycy. Później jego działalność była sukcesywnie rozszerzana na kolejne stacje i kierunki. Zdalne sterowanie okazało się sukcesem, jako działanie w pełni bezpieczne, funkcjonalne i efektywne pod względem ekonomicznym.

Obecnie dyżurni z lubartowskiego LCS zawiadują całym ruchem kolejowym na całej linii nr 30.

Dzięki budowanej właśnie nowej siedzibie, dyżurni i inni pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki w o wiele lepszych warunkach. Nowy budynek będzie bardziej funkcjonalny. Znajdzie się w nim kilkanaście pomieszczeń, w których będą pracować m.in. dyżurni ruchu, toromistrz, zwrotniczy oraz automatycy.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2022 roku.