Transport door-to-door od 1 września w Lubartowie

Już 1 września 2021 r. rusza program mający na celu zwiększenie mobilności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych z Lubartowa i z okolic. W jego ramach wykonywane będą przewozy w popularnej formule door-to-door. Usługa jest bezpłatna w czasie trwania projektu, czyli do końca lutego 2023 r.

Transport będzie wykonywany na zlecenie Powiatu Lubartowskiego. Kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach? Te informacje można znaleźć w regulaminie usługi, który określa dokładny profil beneficjenta.

Z transportu może skorzystać każda osoba pełnoletnia, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo inny dokument odpowiadający przedmiotowo takiemu orzeczeniu. Bezpłatny transport drzwi-drzwi możliwy będzie również w przypadku, gdy beneficjent nie posiada takiego orzeczenia, ale ze względu na stan zdrowia albo zaawansowany wiek ma ograniczoną sprawność (np. porusza się na wózku inwalidzkim albo o kulach).

Program adresowany jest także do osób niewidzących i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, głuchoniewidomych, niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie.

Cel programu transportowego door-to-door

Mobilność jest jednym z kluczowych warunków aktywnego życia społecznego. W przypadku osób borykających się z różnymi niepełnosprawnościami taka możliwość jest znacznie ograniczona. Celem programu darmowego transportu osób niepełnosprawnych (bezpośrednio z miejsca na miejsce) jest aktywizacja zdrowotna, społeczna, zawodowa i edukacyjna.

Działanie to ma na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jeśli którykolwiek z tych celów może zostać osiągnięty, m.in. dzięki pomocy w zakresie mobilności transportowej – wówczas można skorzystać z programu.

Przejazdy door-to-door umożliwiono również opiekunom i psom-asystentom.

Zgłoszenie zapotrzebowania można zgłosić za pośrednictwem Internetu – m.in. na stronie Powiatlubartowski.pl, telefonicznie lub osobiście – w budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie.