Uważajmy na siebie i zwierzęta domowe

W tym roku na wrzesień zaplanowano akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Wstępna data przeprowadzenia akcji w okolicach Lubartowa to 14-16 września 2021 r. W tych dniach mają się odbyć loty specjalnych samolotów, które zrzucą preparaty w miejscach, w których mogą przebywać lisy.

Będą to lasy, łąki, pola i inne tereny w okolicach lasów, w których występuje populacja lisa. W związku z tym Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie podaje do informacji powszechnej apel o właściwe zachowanie, konieczne, by nie narazić na problemy zdrowotne siebie, innych ludzi oraz zwierząt domowych.

Inspektorat podaje też informację o możliwej zmianie terminu. Zainteresowane osoby powinny na bieżąco śledzić serwis internetowy WIW w Lublinie – Wiw.lublin.pl. Tam komunikaty są aktualizowane najszybciej.

Bezpośredni kontakt z preparatem może wywołać poważne skutki uboczne, zarówno u ludzi, jak i towarzyszących mu zwierząt.

Dlaczego ostrożność jest wskazana?

Szczepienie lisów wolno żyjących jest niezbędne, aby nie doprowadzić do powstania ognisk choroby i rozprzestrzeniania się jej. W związku z tym od lat prowadzone są akcje prewencyjne, które skutecznie przeciwdziałają temu problemowi.

Wyspecjalizowane samoloty, w określonych w komunikatach terminach, dokonują zrzutów szczepionek na objętych akcją terenach. Średnio na jeden kilometr przypada kilkadziesiąt preparatów.

Ampułka ma ok. 3 cm wielkości. Należy pamiętać o tym, żeby nie dotykać preparatu. Jeśli dojdzie do kontaktu, np., przez skaleczenie skóry albo, gdy preparat dostanie się do nosa, usta albo oka, należy jak najszybciej udać się do lekarza. Podobnie – należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, jeśli nasze zwierzę miało kontakt ze szczepionką.