Nowo wybrani radni Lubartowa rozpoczynają swoje obowiązki, a wśród najważniejszych kwestii, które stoją na ich drodze, jest debata na temat zmian w systemie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście.

Projekt uchwały, który został przedstawiony radzie, proponuje podniesienie liczby zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu z obecnych 132 do 139, jednocześnie redukując liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych z 48 do 41. Czytamy jednak w uzasadnieniu uchwały, że ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pozostać bez zmian – 180.

Modyfikacje te są planowane ze względu na rozwój miasta i rosnące zapotrzebowanie na usługi oferowane przez sklepy wielobranżowe. Tego rodzaju sklepy są miejscem, gdzie przedsiębiorcy starają się uzyskać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z oczekiwaniami, decyzja radnych o przegłosowaniu uchwały ma na celu zwiększenie przychodów miasta z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.