Spotkanie z komitetem protestacyjnym odbyło się w Annoborze, Lubartowie i w pobliskiej Łucki. Jego celem było omówienie możliwości przeciwdziałania zmianom w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Lubartów. Członkowie komitetu obawiają się, że te zmiany mogą otworzyć drogę do powstawania zakładów industrii, które mają potencjalne skutki dla środowiska i mogą wprowadzać dyskomfort dla mieszkańców tych miejscowości. Istnieje szereg planów na budowę zakładów, nie tylko te związane z przetwarzaniem odpadów, ale również z produkcją chemii nieorganicznej, w pobliżu południowej granicy miasta i gminy.

29 września o godzinie 14:30 planowane jest zgromadzenie mieszkańców na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lubartów. Wszystko wskazuje na to, że podczas tego zgromadzenia będą omawiane propozycje zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które mogłyby uniemożliwić powstanie niechcianych przez mieszkańców zakładów przemysłowych. Mieszkańcy są pełni nadziei, że tym razem będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii podczas tego spotkania.