SP ZOZ w Lubartowie ogłosił niedawno, że ma wolne miejsca pracy do obsadzenia. Na te informacje zareagowała natychmiastowo posłanka Joanna Mucha, która przybyła do placówki medycznej.

Szpital prowadzi rekrutację na stanowisko inspektora ds. aparatury medycznej. Aby móc ubiegać się o tę pozycję, kandydat powinien posiadać wykształcenie w jednym z następujących obszarów: Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika, Elektrotechnika, Informatyka lub dowolny pokrewny kierunek.

Oprócz inspektora, placówka medyczna poszukuje również lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie. Wielu specjalistów jest potrzebnych zarówno na oddziale ginekologiczno-położniczym, jak i w poradni tej samej specjalności. Szpital ma również wolne miejsca w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc.

Ale sytuacja szpitala w Lubartowie nie jest tylko punktem zainteresowania dla lokalnej społeczności. Posłanka Joanna Mucha również nadzoruje jej przebieg. Dziś uczestniczyła ona w konferencji prasowej zorganizowanej przy szpitalu. Jednym z tematów, o których rozmawiała, były finanse SP ZOZ w Lubartowie.

– W 2021 szpital odnotował stratę blisko 9,5 miliona złotych, rok później było to już prawie 23 miliony złotych. Teraz, szacowany wynik finansowy na 2023 r. to deficyt na poziomie niemal 17 mln zł. Jest to jednak prognoza niezgodna z rzeczywistością, ponieważ już po pierwszym kwartale strata wynosiła 9,7 mln zł – stwierdziła posłanka.