Zostało jeszcze kilka dni

Budżet Obywatelski Miasta Lubartów na rok 2023 już niedługo zostanie zamknięty, a właściwie pierwsza faza jego tworzenia i zarazem najważniejsza, bazująca na pomysłach samych mieszkańców, którzy zdecydują się je zgłosić.

Bez tego pierwszego kroku, nie będzie kontynuacji, wobec tego – jeśli masz pomysł na rozwój miasta i życia w mieście na różnych jego poziomach i w wielu obszarach – nie zwlekaj. Masz czas do 24 czerwca, żeby dokonać jego zgłoszenia.

Nie jest to działanie skomplikowane, warto więc upublicznić swoją inicjatywę. Kto wie – może to właśnie ona zostanie wybrana jako projekt do realizacji już w przyszłym roku. Warto korzystać ze swoich uprawnień, nie tylko prawa biernego, ale również czynnego – czyli nie tylko głosowania na projekty innych osób, ale również zgłoszenia swojego.

Może go dokonać każdy mieszkaniec Lubartowa. Wzór zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Miasta Lubartowa (wraz ze wszystkimi załącznikami).

Projekt można także zgłosić za pośrednictwem samej strony internetowej UM Lubartów.

Jaki będzie dalszy los zgłoszonego projektu?

Aby projekt można było zgłosić, musi posiadać podpis osoby wnioskującej oraz poparcie przynajmniej dwudziestu mieszkańców Lubartowa.

Projekt ma też spełniać określone kryteria formalne, aby mógł być zweryfikowany pozytywnie i poddany pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przede wszystkim – nie może on naruszać praw osób trzecich, musi być zgodny ze strategiami miejskimi, musi również być możliwy do zrealizowania w ramach jednego budżetu, wyznaczonego na dany rok budżetowy. Ma być funkcjonalny i możliwy do wykonania w ramach limitów finansowych wskazanych w regulaminie BO.

Przedmiot zgłoszonego projektu musi również spełniać warunek ogólnej dostępności – warto pamiętać, że działamy w obszarze Budżetu Obywatelskiego, a więc projekt powinien być skierowany do ogółu społeczności miasta.

Więcej informacji na temat warunków zgłoszenia projektu znajdziesz w Regulaminie BO Miasta Lubartów.