Spotkanie władz miasta z przedsiębiorcami

Kilka dni temu w Lubartowie doszło do spotkania przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy w obrębie centrum miasta z jego władzami oraz przedstawicielami służb mundurowych.

Przedmiotem zainicjowanej wcześniej rozmowy był stan bezpieczeństwa w rejonie Rynku I i Rynku II oraz placu przed ratuszem.

Drugim istotnym wątkiem było ożywienie tej najważniejszej części miasta. Z tym problemem zmaga się wiele miast w Polsce, szczególnie mniejszych. Między innymi z powodu przenoszenia dużej części handlu na peryferie miast czy też na większe osiedla – rynki i inne główne place miejskie tracą swój wielowiekowy, charakterystyczny wymiar.

Rynek bez handlu, mieszkańców, bez inicjatyw artystycznych, koncertów i innych spotkań wymiera i jest to smutny obraz rzeczywistości.

Jeśli w mieście znajdzie się grupa osób, której po prostu zależy – warto się pochylać nad takimi pomysłami, co doceniły właśnie władze Lubartowa.

Więcej życia w centrum?

Wszystkie strony spotkania doszły do wspólnego wniosku – należy podjąć działania, które zwiększą przede wszystkim bezpieczeństwo.

Według wielu przedsiębiorców, pomimo starań mających na celu zwiększyć poziom bezpieczeństwa i realizacji wielu pomysłów, które miały zwiększyć (i zwiększyły) wizualną atrakcyjność tej części miasta, która z założenia jest jego wizytówką, szczególnie dla turystów – pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Ważne będzie wprowadzenie monitoringu w szerszym niż dotąd zakresie. Według wielu osób swoją rolę spełni również więcej patroli.

Zbliża się szczyt sezonu turystycznego, ale również czas relaksu dla dużej części mieszkańców miast i okolic – u progu wakacji warto pomyśleć także o zwiększeniu atrakcyjności kulturalnej Lubartowa, co mogłoby się wyrazić np. w organizacji większej liczby różnych imprez plenerowych, które byłyby atrakcyjne i dla mieszkańców miasta, i regionu, i dla osób przyjezdnych.