Koncert i wystawa

Jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych i edukacyjnych Lubartowa – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – świętuje czterdziestolecie działalności. W związku z tym organizowanych jest wiele uroczystości, które mają na celu uświetnienie tej ważne,j zarówno dla samej placówki, jaki i dla miasta, rocznicy.

26 września 2021 r. zorganizowano dwie uroczystości. Jedną z nich był uroczysty koncert – „Ambasadorki kultury polskiej w muzycznych salonach Europy XIX w. – Delfina Potocka, Marcelina Czartoryska, Paulina Viardot”. Drugą – wystawa „Mistrz i uczeń: nauczyciele i absolwenci PMDK w Lubartowie”.

Oba wydarzenia miały szczególny wymiar – przedstawiły wybitne kobiety polskiego romantyzmu (spektakl) i prace artystów, którzy w młodości byli związani ze środowiskiem kulturalnym Lubartowa.

Na scenie PMDK, która charakteryzuje się bardzo dobrą akustyką, wystąpili artyści związani z Lublinem. Widowisko słowno-muzyczne przedstawiło historię wybitnych kobiet, które miały wpływ na kształt polskiego (i nie tylko) romantyzmu.

W spektaklu Marioli Zagojskiej wystąpili śpiewacy, aktorzy i pianiści, kreśląc w ten wyjątkowy sposób portrety bohaterek programu.

Jubileuszowa ekspozycja

Po spektaklu przyszła kolej na otwarcie wystawy – „Mistrz i uczeń: nauczyciele i absolwenci PMDK w Lubartowie”. Jak sama nazwa wskazuje – wystawa jest udokumentowaniem historii placówki w pracach osób z nią związanych: nauczycieli oraz uczniów – profesjonalistów i pasjonatów sztuk plastycznych.

Wielu absolwentów sekcji plastycznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie kontynuowało swoją przygodę ze sztuką na dalszych etapach kształcenia, stając się profesjonalnymi artystami. Niektórzy wybrali inną karierę zawodową, nie zarzucając jednak obranej w młodości drogi artystycznej.

Dzięki wystawie można podziwiać ich prace. Podczas prac nad ekspozycją okazało się, że dorobek nauczycieli i absolwentów PMDK jest tak duży, że nie będzie łatwo go przedstawić – stąd wystawa zajmuje nie tylko pomieszczenia Galerii PMDK, ale również hol. Wystawę zainicjowano tradycyjnym wernisażem, z udziałem twórców prezentowanych prac.