Ocena planów rewitalizacyjnych

Gmina Lubartów posiada wiele terenów i obszarów, które wymagają różnych działań w zakresie rewitalizacji. Dzięki temu procesowi miejsca te zyskają zupełnie nowe oblicze i wymiar, stając się bazą do prowadzenia różnego rodzaju aktywności i działań istotnych dla społeczności lokalnej.

W związku z tym Urząd Gminy Lubartów informuje o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pod nazwą „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023”.

Do końca okresu wspomnianego w dokumencie pozostało jeszcze dość dużo czasu, dlatego Wójt Gminy Lubartów powziął decyzję o konieczności przyjrzenia się obszarom, które według różnych środowisk powinny przejść przez procesy rewitalizacyjne.

Po pierwsze – konieczne jest przeprowadzenie „tytułowej” oceny obecnej strategii rewitalizacyjnej, tak, aby można było zoptymalizować jej pierwotne założenia i dostosować do obecnej rzeczywistości, która od roku 2017 przeszła dynamiczny  proces zmian.

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Prawidłowo przeprowadzona ocena będzie istotnym czynnikiem inicjującym wprowadzenie niezbędnych i oczekiwanych zmian w strategii rewitalizacji.

Można będzie m.in. ocenić już podjęte działania w tym zakresie – zestawiając plany, jakie nakreślono w programie rewitalizacyjnym zaraz po jego powstaniu ze stanem aktualnym. Po kilku latach można już dokonać oceny tego, jakie skutki przyniosły podjęte wcześniej działania i czy tereny poddane rewitalizacji, rzeczywiście są dziś w takim stanie, jak to zakładano.

Wójt Gminy Lubartów zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli określić zarówno potrzeby, jak i oczekiwania mieszkańców terenów poddanych rewitalizacji.

To właśnie ci mieszkańcy, jako najbardziej zainteresowani, mogą dzięki swoim opiniom znacznie usprawnić rewitalizację.

Ankiety – dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych i dla przedsiębiorców prowadzących w tych miejscach działalność gospodarczą – są dostępne w Internecie.