Rolą policji lubartowskiej nie jest tylko utrzymanie porządku i interwencje, ale również prewencja poprzez edukację najmłodszych. Służby mundurowe regularnie organizują spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz średnich, aby omówić potencjalne zagrożenia występujące w codziennym życiu młodych ludzi. Ostatnie takie spotkanie odbyło się ze studentami ze Szkoły Podstawowej w Kolechowicach.

Odwiedziny uczniów w Komendzie odbyły się w ubiegły poniedziałek. Grupę chętnych do poznania pracy policji przywitała para funkcjonariuszy: aspirant Norbert Ćmiel i sierżant sztabowy Jagoda Stanicka. Uczniowie mieli okazję zwiedzić komendę, a także zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca policji „od środka”.

Policjanci krótko opisali obowiązki i zadania każdego z wydziałów policyjnych, a także proces rekrutacji do służb mundurowych. Dzielnicowy zaprezentował swoim młodym gościom podstawowe elementy wyposażenia policjanta oraz specyfikę pracy wydziału prewencji. Wiedza i doświadczenie dzielnicowego zainteresowały uczniów, którzy chętnie zadawali pytania i otrzymywali na nie wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się pokazem radiowozu, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem ze strony młodzieży.

Podczas edukacyjnej rozmowy, dzielnicowy omówił także podstawowe zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane każdego dnia. Była to doskonała okazja dla młodych ludzi do zdobycia cennych informacji na temat tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.