W dniu dzisiejszym, dokładnie o godzinie 11:00, rolnicy zaczęli swoją demonstrację. Szczególnie uciążliwe są utrudnienia komunikacyjne na drodze krajowej numer 19 w pobliżu stacji benzynowej AVIA oraz ronda usytuowanego w Łucce.

Zorganizowane protesty mają miejsce w całym kraju, a dwa z nich odbywają się na terenie naszego powiatu. Jeden protest ma miejsce w Michowie przy drodze wojewódzkiej nr 809, gdzie demonstrujący zgromadzili się przy stacji paliw Orlen, drugi natomiast ponownie w miejscowości Łucca.

Zwieńczeniem cierpliwości rolników było stanowisko Brukseli wyrażone pod koniec stycznia 2024 roku. Rolnicza społeczność uznała owe stanowisko za nie do zaakceptowania. W dodatku, bierność polskich władz oraz ich deklaracje o współpracy z Komisją Europejską, jak również obietnice respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej dotyczących importu produktów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy, doprowadziły do tego, że rolnicy nie mają innego wyboru i ogłaszają strajk generalny – takie stanowisko wyraził Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który dodatkowo namawiał rolników do zorganizowania strajków.

Rolnicy sprzeciwiają się wdrożeniu „Europejskiego Zielonego Ładu”, strategii unijnej znanym jako „od pola do stołu” oraz Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym przez Unię kształcie.