Na politycznej scenie Lubartowa doszło do istotnych przetasowań. Szereg radnych zdecydowało się na utworzenie nowej frakcji w Radzie Miasta, pod nazwą „Inicjatywa dla Lubartowa”. Decyzja ta ma wpływ na nadchodzące wybory, w których nowo powstały klub planuje wystawić swoich kandydatów.

Tomasz Krówczyński, Przewodniczący Rady Miasta Lubartów, podczas sesji rady, która odbyła się 15 lutego 2024 roku, ujawnił szereg istotnych zmian. Jedną z nich była informacja o rezygnacji radnej Ewy Grabek z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej, zawarta w oficjalnym piśmie. Podobne decyzje podjęli również inni radni, którzy złożyli stosowne dokumenty: Beata Pasikowska, Elżbieta Mizio, Halina Jaworska i Piotr Kusyk. Wszyscy oni zrzekli się członkostwa w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miasta Lubartów wspomniał także o trzecim dokumencie, który jest informacją o powstaniu nowego klubu politycznego. Zawierał on podpisy następujących radnych: Ewy Grabek, Beaty Pasikowskiej, Elżbiety Mizio, Wiesławy Romańskiej-Serwin, Haliny Jaworskiej, Piotra Kusyka i Jacka Tomasika. Wszyscy oni zadeklarowali 15 lutego 2024 roku utworzenie Klubu Radnych „Inicjatywa dla Lubartowa”. Na czele nowego klubu stanął radny Jacek Tomasiak.