Szkoła z przyszłością

W ostatnich dwóch latach szkoły muszą się mierzyć z dynamicznymi zmianami, zarówno w zakresie codziennego funkcjonowania, jak i tworzenia nowych programów nauczania oraz ich realizacji. Czy możemy dziś mówić o ewolucji, czy może już o rewolucji w szkolnictwie?

Jedno jest pewne – dziś trudno już sobie wyobrazić szkołę w pełni „analogową”. Nie da się prowadzić nauczania w oparciu o jedynie tradycyjne programy, formy i narzędzia.

Szkoły, zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe oraz uczelnie, muszą być wyposażone w nowoczesny sprzęt IT, bez którego nauka nie jest możliwa.

Odpowiedzią na nowe potrzeby szkolnictwa jest ogólnopolski program „Laboratoria Przyszłości”.

Dzięki niemu szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne są sukcesywnie doposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, mających na celu kształtowanie umiejętności pozwalających aktywnie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie i w cyfrowej rzeczywistości.

Kilkaset tysięcy dotacji na zakup nowoczesnego sprzętu

Program jest realizowany również w lubartowskich szkołach. Tylko trzy szkoły podstawowe działające na terenie miasta otrzymają dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu technicznego. Będzie to łącznie kilkaset tysięcy złotych.

Za te środki zakupione zostaną m.in.: drukarki 3D, kamery, sprzęt do nagrań, pomoce projektowe i wiele innych narzędzi oraz różnego rodzaju materiały eksploatacyjne.

Środki przyznawane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” przeznaczane są zarówno na sprzęt podstawowy, który do końca bieżącego roku szkolnego ma trafić do wszystkich szkół objętych programem na terenie całego kraju i na sprzęt dodatkowy (w zależności od potrzeb danej placówki).

Sprzęt nowej generacji ma za zadanie nie tylko wspierać nauczanie, ale również sprawić, że nauka stanie się atrakcyjniejsza.

Szkoła, która nie nadąża za rzeczywistością, będącą czymś „oczywistym” dla młodych pokoleń, nie może spełniać swoich podstawowych zadań, pośród których zasadnicze znaczenie ma m.in. kształtowanie umiejętności technicznych, zdobywanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz umiejętności krytycznego i twórczego myślenia.

Zobacz również jak funkcjonują „Laboratoria Przyszłości” w innych miastach.