Punkty konsultacyjne w Lubartowie

W ostatnich dwóch latach znacząco pogorszyła się kondycja psychiczna wielu osób, w różnym wieku. Wskazują na to oficjalne statystyki, coraz częściej zauważamy ten problem w najbliższym otoczeniu.

Permanentny stres jest czynnikiem, który powoduje, że wiele osób, szukając rozładowania negatywnych emocji, czyni to w najgorszy możliwy sposób – popadając w różne nałogi.

Alkohol na poprawę nastroju? Narkotyki na zapomnienie? To z pewnością droga donikąd.

Od pewnego czasu obserwuje się zarówno więcej przypadków depresji, prób samobójczych, jak i problemów z nałogami. Nie jest tak jedynie w Polsce.

Niestety, dodatkowym problemem w naszym kraju jest słabo rozwinięty system profesjonalnej pomocy dla ludzi, którzy nie radzą sobie z życiem, czego efektem są nerwice, depresja, inne choroby natury psychicznej i uzależnienia.

Miasto Lubartów postanowiło wesprzeć mieszkańców, którzy mają problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol i narkotyki. Z pomocy mogą również skorzystać rodziny takich osób.

Bezpłatna pomoc

W Lubartowie funkcjonują dwa punkty, które świadczą bezpłatnie profesjonalną pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Punkty powstały z inicjatywy samorządu miejskiego oraz miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Lubartowie funkcjonują dwa punkty, które świadczą bezpłatnie profesjonalną pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Punkty powstały z inicjatywy samorządu miejskiego oraz miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jeden z punktów konsultacyjnych, przy ulicy Lubelskiej stworzono z myślą o osobach mających problem z używaniem narkotyków. Punkt prowadzony jest przez psychoterapeutę uzależnień.

Osoby, które są uzależnione od narkotyków albo te, w których rodzinie występuje ten poważny problem mogą skorzystać z pomocy w środy, w godzinach: 9:00 – 13:00.

Drugi punkt konsultacyjny, świadczący pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja. Ze specjalistą (psychoterapeutą uzależnień) można się spotkać w czwartki. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 15:00, kończą o godzinie 19:00.

Używanie narkotyków i nadużywanie alkoholu to bardzo poważne problemy, które na pewno same się nie rozwiążą, a bez skutecznej interwencji będą się pogłębiać. Jeśli wiemy, że my albo nasi bliscy mają taki problem – pozwólmy pomóc sobie albo nie zostawiajmy bliskich bez profesjonalnej pomocy.