Wypowiedz się – wypełnij ankietę!

Czy mieszkańcy Lubartowa będą mogli skorzystać z Rządowego Programu „Ciepłe Mieszkanie”, stworzonego z myślą o pomocy dla osób fizycznych, które posiadają prawo własności albo ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym?

O tym zdecydują sami. Podstawowym kryterium przyznania dopłat w ramach tego programu jest rzeczywiste zainteresowanie społeczności lokalnej taką możliwością. Jeśli uważasz, że założenia programu „Ciepłe Mieszkanie” są dla ciebie korzystne – możesz to wyrazić bezpośrednio za pomocą ankiety.

Wypełnienie jej do niczego nie zobowiązuje, pozwoli jednak w czytelny i efektywny sposób ocenić sens wdrażania programu na terenie Lubartowa.

Ankieta jest dostępna do 31 października 2022 r. – pozostało więc jeszcze nieco ponad tydzień na to, żeby zdecydować się na jej uzupełnienie i wysłanie. Można to zrobić za pomocą poczty elektronicznej albo złożyć druk w Urzędzie Miejskim.

Podstawowe cele i założenia programu

Rządowy Program „Ciepłe Mieszkanie” funkcjonuje od kilku miesięcy. Zakłada przyznanie dofinansowania na inwestycje, których przedmiotem jest wymiana przestarzałych i niewydajnych źródeł ciepła na efektywniejsze.

Rozdziałem środków zajmą się oddziały wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Jeśli mieszkańcy Lubartowa wyrażą zainteresowanie uczestniczeniem w programie, otrzymają wsparcie z WFOŚiGW w Lublinie.

Aby otrzymać wsparcie należy wykazać się określonym w programie dochodem – nie może on przekroczyć 120 tysięcy złotych rocznie.

Dofinansować można wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe, jeśli zamiast nich zainstalowane zostaną m.in.: kocioł gazowy (kondensacyjny), pompa ciepła, kocioł na pellet o wyższym standardzie, czy też ogrzewanie elektryczne. Środki z programu można będzie również przeznaczyć na podłączenie nieruchomości do wspólnego źródła ciepła.

Program na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i poprawę jakości powietrza.

Zobacz, dlaczego warto zawalczyć o dostęp do czystego powietrza?