Przewidywania finansowe dla powiatu lubartowskiego na rok 2024 prezentują obraz wzrostu zarówno w obszarze dochodów, jak i wydatków. Najbardziej znaczące inwestycje są planowane w sektorach takich jak infrastruktura, edukacja i administracja publiczna. Wśród planowanych działań znajdują się projekty takie jak naprawa dróg, budowa obiektów sportowych oraz renowacja miejsc o znaczeniu historycznym.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że sytuacja finansowa powiatu lubartowskiego jest coraz bardziej stabilna. W roku 2023 dochody samorządu wynosiły nieco ponad 160 mln zł, ale prognozy na kolejny rok pokazują, że ta liczba ma wzrosnąć do ponad 186 mln złotych, co stanowi zwiększenie o ponad 15%. Z drugiej strony, wydatki mają również wzrosnąć – z 190 mln zł w roku 2023 do więcej niż 193 mln zł w roku 2024. Oznacza to, że przewidywany deficyt na przyszły rok wyniesie około 6,7 mln zł.

Pod kątem bieżących wydatków, największym obciążeniem jest edukacja, która ma pochłonąć ponad 36 mln zł. Koszty administracji dla mieszkańców powiatu lubartowskiego wyniosą ponad 21 mln zł, z których znaczna większość, tj. 19,5 mln zł, zostanie przeznaczona na utrzymanie starostwa. Na wsparcie społeczne zaplanowano 15 mln zł, a dodatkowe 7,5 miliona złotych zostanie przekazane na potrzeby straży pożarnej.