Plany finansowe miasta są już znane

Koniec roku w samorządach oznacza konieczność przyjęcia uchwały w sprawie budżetu na rok przyszły. Jest to najważniejszy dokument finansowy gminy, bez którego nie może finansować zarówno gmina, jak i jednostki z nią związane.

Budżet dotyczy jednego roku, co jakiś czas konieczne jest również sporządzenie planów strategicznych, które określą plany finansowe gminy w dłuższej perspektywie czasowej. Pod koniec 2021 r. Radzie Miejskiej Miasta Lubartowa udało się również przygotować i uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Głosowanie nad budżetem odbyło się podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej. Za budżetem w przedstawionej przez burmistrza wersji zagłosowało kilkunastu radnych, kilkoro nie wzięło udziału w głosowaniu.

Projekt budżetu był efektem konsensusu, który osiągnięto dzięki zaangażowaniu radnych oraz mieszkańców. W związku z tym w budżecie znalazły się inwestycje, które będą „adresowane” do różnych grup mieszkańców, zarówno młodszych, jak i seniorów.

Jakie inwestycje zostaną sfinansowane w 2022 roku?

Wachlarz inwestycji zaplanowanych w budżecie jest szeroki. Jak zawsze plany inwestycyjne dotyczą przede wszystkim różnorodnej infrastruktury, w tym drogowej. W 2022 roku Miasto Lubartów będzie realizować wiele takich projektów.

W budżecie przeznaczono środki m.in. na budowę dróg bocznych, chodników, dobudowywanie kolejnych odcinków dróg, dróg bocznych i chodników, modernizację już istniejącej infrastruktury drogowej, przebudowę dróg wewnętrznych itp. W niektórych miejscach zainstalowana zostanie także kanalizacja deszczowa.

W 2022 r. realizowane będą również prace przy infrastrukturze technicznej Strefy Gospodarczej Miasta. Rozbudowywana będzie także sieć monitoringu.

Swoje oblicze zmieni również targowisko miejskie, które zostanie zrewitalizowane.

Miłośników dwóch kółek z pewnością ucieszy budowa nowoczesnego toru rowerowego.