Współpraca międzynarodowa w „młodym” wydaniu

Międzynarodowe wymiany młodzieży są popularne od co najmniej kilkudziesięciu lat, współpraca tego rodzaju, między młodymi ludźmi z różnych krajów, jest wspierana przez różne organizacje i fundusze, w tym unijne, ale również bilateralne.

Jedną z form takiej współpracy jest inicjatywa realizowana między Lubartowem i jego litewskim miastem partnerskim – Raseiniai w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Młodzież z litewskiej Szkoły Sztuki spotkała się z uczniami lubartowskiego II Liceum Ogólnokształcącego. Wizyta w Polsce rozpoczęła się od odwiedzin w magistracie, gdzie w imieniu społeczności miasta goście zostali powitani przez władze Lubartowa i koordynatorów projektu.

Młodzież w poszukiwaniu bohatera

Projekt ma za zadanie integrować młodzież z różnych krajów, czemu służyć mają m.in. realizowane wspólnie zadania. Istotny jest aspekt edukacyjny, kulturalny i historyczny całego przedsięwzięcia.

Podczas obecnej wymiany polsko-litewskiej w Lubartowie młodzież twórczo pochyla się nad tematem bohaterstwa, a konkretnie – „Wspólnego Bohatera 2022”. W tym roku program współtworzy grupa ponad dwudziestu młodych ludzi z obu krajów.

Mają oni szansę uczestniczyć w inspirujących i rozwijających zajęciach, w tym wyjazdowych. Lubelszczyzna jest szczególnym regionem w Polsce, w kontekście historycznych i aktualnych relacji polsko-litewskich.

W Lublinie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii obu narodów – to właśnie tutaj za panowania króla Zygmunta Augusta, w roku 1569, utworzono Unię Polsko-Litewską.

Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej również i dziś (choć w innym wymiarze) może spełniać i dzięki takim inicjatywom jak wymiany młodzieży, spełnia swoją istotną dla obu narodów, funkcję.