Mistrzowski program

Otylii Jędrzejczak, największej gwiazdy polskiego pływania, nie trzeba nikomu bliżej przedstawiać, szczególnie wielbicielom tej pięknej dyscypliny sportu. Dzięki istotnemu rozwojowi infrastruktury basenowej w Polsce, pływanie staje się coraz popularniejsze i co równie ważne – łatwiej dostępne, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jeszcze kilkanaście lat temu nie w każdej miejscowości, będącej centrum życia lokalnego, funkcjonował odpowiedni obiekt basenowy, czyli kryta pływalnia. Od wielu lat samorządy w całej Polsce intensywnie wspierają działania mające na celu podwyższenie standardu infrastruktury sportowej, co jest niezbędnym warunkiem tego, by móc odkrywać młode talenty w różnych dyscyplinach sportowych.

Wysokiej jakości obiekty sportowe spełniające określone kryteria techniczne są niezbędne do tego, żeby wspierać aktywność fizyczną m.in. dzieci i młodzieży, konieczne jest również prowadzenie efektywnych programów, dzięki którym można będzie „wychwycić” młode talenty.

Takim programem jest Otylia Swim Tour – zainicjowany i prowadzony przez Otylię Jędrzejczak, która po zakończeniu kariery zawodniczej, mocno zaangażowała się w projekty mające na celu rozwój pływania sportowego w Polsce.

Wielopłaszczyznowy projekt rozwojowy

Młodzi adepci pływania, ich rodzice, opiekunowie i trenerzy już 8 maja 2022 r. będą mogli się spotkać z Otylią Jędrzejczak i jej współpracownikami w Lubartowie – m.in. na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na stronie programu – Otyliaswimtour.pl  – można zasięgnąć szczegółowych informacji o inicjatywie oraz zapisać się do udziału w lubartowskim spotkaniu. Zapisy rozpoczną się 18 kwietnia br.

Podczas spotkania z mistrzynią olimpijską młodzi pływacy z Lubartowa i okolic będą mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności na basenie, przepływając go co najmniej dwoma stylami pływackimi. Będą również ćwiczyć na sali gimnastycznej.

Program każdego spotkania w ramach cyklu Otylia Swim Tour składa się również z innych punktów, w tym warsztatów skierowanych do opiekunów i trenerów młodych pływackich talentów.

Odpowiednio szybkie „wyłowienie” talentu i właściwe prowadzenie go jest bardzo istotne, nawet wtedy, gdy dziecko ma zaledwie kilka lat – dlatego warto dowiedzieć się, na jakie aspekty treningu zwrócić uwagę, po to, by kształtować umiejętności młodego pływaka i – co nie mniej ważne – nie pozbawić go motywacji do czasochłonnych i wymagających treningów.

Poznaj również inne powody, dla których warto zaprowadzić dzieci na basen.