W procesie przetargowym na renowację odcinka drogi powiatowej łączącej Wola Sernicką z Kaznowem, pięciu potencjalnych wykonawców przedstawiło swoje oferty. Prognozowany budżet na ten projekt infrastrukturalny przekracza sumę 10 milionów złotych.

Prace nad modernizacją drogi powiatowej oznaczonej numerem 1557L wejdą w nowy etap. Powiat wyraził gotowość do przeznaczenia na tę inwestycję kwoty sięgającej niemal 14,8 miliona złotych brutto. Jak wynika z dzisiejszego otwarcia ofert, wszystkie zgłoszone propozycje mieszczą się w ramach ustalonego wcześniej budżetu.