W dniu 5 marca 2024 roku, w budynku Lubartowskiego Ośrodka Kultury położonego przy ulicy Rynek II, nastąpi rozpoczęcie debaty społecznej o nazwie „Seniorze, nie daj się oszukać”. Jest to inicjatywa mająca na celu wzrost poziomu świadomości wśród ludzi starszych odnośnie zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Wszyscy zainteresowani tego typu problematyką są serdecznie zaproszeni do aktywnego uczestnictwa i wymiany myśli.

Ten ważny event rozpocznie się punktualnie o godzinie 10:00 w Sali Kinowej ośrodka. Podczas spotkania zostaną omówione najczęstsze rodzaje oszustw, na które mogą paść ofiarą osoby starsze. Chodzi tutaj głównie o tak zwane „oszustwa na wnuczka”, „na policjanta”, „na prokuratora” oraz inne podobne metody wyłudzania pieniędzy czy informacji.

Nie tylko oszustwa bezpośrednie będą głównym tematem debaty. Dyskusja obejmie również problematykę fałszywych wiadomości i linków, które mogą być narzędziem manipulacji. Na spotkaniu zostaną przybliżone kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacją Dzielnicowy Bliżej Nas oraz aplikacją Moja Komenda. Zakończenie debaty planowane jest na otwartą dyskusję, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.