Podczas pierwszego spotkania rady miasta Lubartów, które odbyło się po wyborach, miała miejsce próba nowo powstałej koalicji, która dzień wcześniej wyłoniła prezydium. Przewodniczącym Rady Miasta Lubartów został Tomasz Krówczyński, przedstawiciel komitetu o nazwie „Wspólnota Lubartowska”. Radosław Szumiec objął natomiast stanowisko zastępcy burmistrza.

W bieżącym tygodniu poznaliśmy kształt władz miasta Lubartów na najbliższe pięć lat, na lata 2024-2029. W poniedziałek formalnie doszło do utworzenia koalicji trzech komitetów: „Wspólnoty Lubartowskiej”, która zdobyła 25% głosów w ostatnich wyborach i 5 mandatów, „Wspólnego Lubartowa” z wynikiem 23% i czterema mandatami oraz „Lubartowskiej Koalicji Samorządowej”, która zgromadziła poparcie na poziomie 19% i również cztery mandaty. Sumując, nowa większość będzie dysponować 13 głosami w 21-osobowym organie stanowiącym miasta. Komitet „Inicjatywa dla Lubartowa”, mimo iż zdobył ponad 32% głosów i 8 mandatów, co jest formalnym zwycięstwem, skazany został na pozycję opozycji.

W czasie wtorkowego zgromadzenia, które było pierwszym w tej kadencji, wybrano przewodniczącego rady miasta. Został nim Tomasz Krówczyński z komitetu „Wspólnoty Lubartowskiej”. Funkcję wiceprzewodniczących objęły dwie panie: Anna Kuszner reprezentująca Lubartowską Koalicję Samorządową (LKS) i Krystyna Jeziorska z „Wspólnego Lubartowa”. Natomiast w czwartek burmistrz Krzysztof Paśnik wydał zarządzenie o mianowaniu Radosława Szumca, jednego z liderów komitetu „Wspólnota Lubartowska”, na stanowisko zastępcy burmistrza. W ostatnich wyborach Radosław Szumiec rywalizował o urząd burmistrza. Po objęciu stanowiska zastępcy, Szumiec zrezygnował jednak z mandatu radnego. Jego miejsce w radzie zajmie Marek Polichańczuk, który uzyskał drugi wynik w swoim okręgu wyborczym.

Nowe władze miasta określiły już swoje cele. W umowie koalicyjnej zaakcentowano, że ugrupowania tworzące koalicję będą dążyć do powstrzymania spadku liczby mieszkańców Lubartowa, rozwoju infrastruktury miasta oraz promowania jego gospodarczego i społecznego wzrostu.