Na krótko przed rozpoczęciem się sesji Rady Miasta Lubartów IX kadencji, większość uzyskała koalicja popierająca burmistrza Krzysztofa Paśnika. Większość ta została formalnie potwierdzona poprzez oficjalne podpisanie umowy koalicyjnej pomiędzy trzema komitetami: Wspólnym Lubartowem, Wspólnotą Lubartowską oraz Lubartowską Koalicją Samorządową.

Ta nowo utworzona koalicja wykazała swoją siłę w praktyce podczas sesji, szczególnie wyraźnie podczas wyboru prezydium Rady Miasta. Tomasz Krówczyński, pochodzący z Wspólnoty Lubartowskiej, objął funkcję przewodniczącego. Pozostałe dwa miejsca w prezydium zajęły natomiast Krystyna Jeziorska, reprezentująca Wspólny Lubartów oraz Anna Kuszner z Lubartowskiej Koalicji Samorządowej jako wiceprzewodniczące. Łącznie, nowa koalicja dysponuje 13 głosami.

Burmistrz Krzysztof Paśnik zapowiedział, że w jego administracji znajdzie się miejsce dla jednego zastępcy burmistrza. Rolę tę przejmie Radosław Szumiec, członek Wspólnoty Lubartowskiej. Dodatkowo, do końca maja Lubartowska Koalicja Samorządowa planuje wskazać kandydata na sekretarza miasta.

Podczas inauguracyjnej sesji, burmistrz oraz radni otrzymali oficjalne zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył również Radosław Szumiec, który pełni również funkcję radnego.

Na przeciwnym biegunie politycznym znajduje się Inicjatywa dla Lubartowa, grupa składająca się z ośmiu radnych, która opowiada się przeciwko polityce burmistrza Paśnika.