Informację o śmierci jednego z pracowników Gminy Lubartów przekazał Urząd Gminy. Ze smutkiem i głębokim żalem podano do wiadomości publicznej, że zmarł ś.p. Rafał Mikulski.

Mikulski pełnił funkcję inspektora ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej na terenie Gminy Lubartów. Jego nagła śmierć jest wielką stratą dla zarówno dla współpracowników, jak również całej lokalnej społeczności.

W geście pamięci i szacunku dla zmarłego kolegi, na budynku Urzędu Gminy wystawiono flagi przepasane czarnymi opaskami. Ten symbol żałoby stanowi wyraz współczucia i solidarności z rodziną oraz bliskimi Rafała Mikulskiego.