Starostwo Lubartowskie zaprasza do współpracy nowych członków swojego zespołu. Ogłoszono rekrutację na cztery stanowiska urzędnicze, z których dwie pozycje dedykowane są dla ekspertów w dziedzinie klimatu.

Wśród poszukiwanych pracowników jest pierwszy specjalista, który zajmie się doradztwem klimatycznym. Drugi to inspektor, który również skupi się na kwestiach klimatycznych. Rola obu specjalistów będzie bardzo istotna i związana z obszarem odpowiedzialności dotyczących ochrony środowiska.

Pozostałe zadania, które będą wykonywane przez nowych pracowników, obejmują indywidualne konsultacje mające na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej w obszarze neutralności klimatycznej. Dodatkowo, ich obowiązki obejmą przeglądanie infrastruktury Lubartowskiego Powiatu oraz jednostek podległych starostwu w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Zostaną poproszeni o ocenę potrzeb termomodernizacyjnych oraz możliwości zastosowania pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

Wśród zadań nowych specjalistów od klimatu będzie również opracowanie i implementacja standardów klimatycznych dla organizowanych imprez masowych. Dodatkowo, będą prowadzić analizę i ocenę terenów dostępnych w powiecie lubartowskim pod kątem ich możliwości wykorzystania do budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych.