Odkąd działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, każdy kto ma telefon, laptop czy tablet z dostępem do internetu, może zgłosić zawiadomienie o zagrożeniu w jego rejonie. Patrząc na rejestr, Lubartów nie wydaje się być najbezpieczniejszym miejscem na ziemi.

Najwięcej zgłoszeń dodawanych przez anonimowych internautów odnosi się do znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości – to aż 430 sygnałów tylko od początku roku. Kolejna kwestia to nieprawidłowe parkowanie, bo aż 204 zgłoszenia. Sporo było również sygnałów odnośnie spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym i nielegalnego zgromadzenia w miejscu niedozwolonym.

Aplikacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to również świetne narzędzie w sytuacji, gdy widzisz bezdomnych koczujących w niebezpiecznych miejscach. Również to możesz zaznaczyć w aplikacji, a najbliższy komisariat policji ma za zadanie sprawdzić każde zgłoszenie. Internauta używający tego programu nie musi podawać swojego imienia i nazwiska ani innych danych kontaktowych. Wystarczy jedynie uszczegółowić zgłoszenie poprzez wprowadzenie daty i opisu zagrożenia.