Lubartów z kolejną dotacją

Lubartów sukcesywnie się rozwija – w różnych obszarach, istotnych dla samego miasta, jak i dla jego obecnych i przyszłych mieszkańców. Jest to możliwe dzięki planom inwestycyjnym, głównie – w infrastrukturę, które są wdrażane, a staje się to możliwe między innymi dzięki większym możliwościom w zakresie pozyskiwania niezbędnych funduszy do  realizacji tych celów.

Obecnie miasto dysponuje jedną z największych dotacji, jaką do tej pory otrzymało. Będzie ona przeznaczona na finalizację trzech istotnych inwestycji. Za sumę niemal dwudziestu milionów złotych otrzymanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wykonane zostaną te projekty, które wcześniej zostały zgłoszone do krajowego naboru.

O wynikach poinformowano oficjalnie kilka dni temu. To optymistyczna informacja dla miasta, również ze względu na stale pogarszającą się sytuację w wielu branżach, które zmagają się z wciąż rosnącymi cenami, a te dotyczą m.in. tak ważnych dla każdej inwestycji infrastrukturalnej produktów jak materiały budowlane.

Jakie cele zostaną zrealizowane?

Zanim samorząd Lubartowa zdecydował o aplikowaniu do rządowego programu wspierającego lokalne inwestycje, przeprowadzono stosowną analizę celów i potrzeb społecznych. W wyniku tego badania okazało się, że szczególnie istotne aktualnie są trzy cele.

Dofinansowana zostanie inwestycja drogowa, sportowa oraz termomodernizacyjna.

Na pierwszy cel – rozwój i modernizację infrastruktury drogowej przeznaczonych zostanie niemal siedem milionów złotych.

Za dwa miliony wybudowana zostanie sala sportowa oraz budynek mieszkalny i sklep socjalny.

Pięć milionów złotych przeznaczone zostanie na prace termomodernizacyjne budynku, w którym funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie. W ramach tego budżetu zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna.

Wszystkie trzy inwestycje zwiększą potencjał gospodarczy, ekologiczny i sportowy miasta.