Wyróżnienie dla lubartowskiego PIT

PIT – czyli Punkt Informacji Turystycznej w Lubartowie niedługo będzie obchodzić pierwszą rocznicę działalności. Powołanie do życia takiego punktu okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, co może dziwić, jeśli zwróci się uwagę na to, w jakim czasie powstał.

Ostatnie dwa lata nie należą do najlepszych w branży turystycznej, jednak z drugiej strony – obserwuje się zwiększone zainteresowanie turystyką krajową, co ma przełożenie na frekwencję również w lubartowskim Punkcie Informacji Turystycznej.

W ciągu dwunastu miesięcy działalności PIT, pracownicy udzielili informacji ponad tysiącowi turystów. Punkt cieszy się również zainteresowaniem osób z Lubartowa i regionu, które mogą tu m.in. nabyć wydawnictwa związane z Lubelszczyzną oraz pamiątki, które mogą się okazać np. świetnym pomysłem na niebanalny prezent.

Zwiększone zainteresowanie usługami PIT można było zaobserwować w miesiącach wakacyjnych, oraz w ostatnich dniach, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Pierwszy rok działalności PIT w Lubartowie zakończył się spektakularnie – uzyskaniem certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Nie tylko prestiż

Z uzyskaniem certyfikatu POT łączy się nie tylko prestiż, ale wiele praktycznych korzyści, które znacząco wpłyną na perspektywy rozwojowe Punktu Informacji Turystycznej w Lubartowie i tym samym możliwości promocji samego miasta i okolic.

Certyfikacja zapewnia ujednolicenie standardów prowadzenia działalności informacyjnej w dziedzinie turystyki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Celem stworzenia certyfikatu przez POT było wspieranie jak najwyższych standardów w tym zakresie.

Jednostki certyfikowane przez POT nie tylko tworzą sieć punktów charakteryzujących się wysoką jakością świadczonych usług, w tym przede wszystkim obsługi klienta, ale również mogą nawiązywać współpracę między sobą.

Certyfikat pozwala lokalnym jednostkom PIT promować się w serwisach prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną, brać udział w branżowych imprezach organizowanych przez POT oraz korzystać ze szkoleń i warsztatów dla pracowników PIT.

Aby uzyskać certyfikat POT należy wykazać się wysoką jakością świadczonych na rzecz turystów i mieszkańców usług. Pod uwagę brane są takie cechy PIT jak: kwalifikacje pracowników, lokalizacja punktu, jego wygląd oraz oferowanie dodatkowych usług.