Komfort uczenia się z pewnością przekłada się w pewnym stopniu na wyniki jakie osiągają uczniowie. Doskonale wiedzą o tym w II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie od dawna wnioskowano o gruntowny remont budynku, ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacji. I na te właśnie prace została właśnie podpisana umowa.

Pod koniec maja burmistrz Lubartowa, Krzysztof Paśnik podpisał umowę z wybranymi w drodze przetargu wykonawcami całej inwestycji. Będą to firmy Dom Expert sp z o.o. oraz Edom Budownictwo Sp z o.o. Całość inwestycji to wydatki rzędu dziewięciu milionów złotych, które zostały przez miasto pozyskane z funduszu polski ład.

Co ważne, remont obejmie zarówno sale dydaktyczne jak i salę gimnastyczną, stołówkę i budynki gospodarcze wraz z kuchnią. Będzie to zarówno ocieplenie ścian zewnętrznych, jak i stropów. Prace remontowe będą również przeprowadzone w zakresie renowacji elewacji starego skrzydła budynku i jego ocieplenie. Do wymiany pójdzie również stolarka okienna i instalacja ogrzewania. Rozpoczęcie prac planuje się na początek wakacji.