Historia zapoczątkowała się w małej, wiejskiej miejscowości Stary Uścimów (powiat lubartowski), gdzie gruntowa ścieżka snuła się malowniczo tuż nad Jeziorem Uścimowskim. Nasi Czytelnicy, a szczególnie pan Adam, zauważają, że droga ta przechodziła przez serce Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie, będąc symbolem nie tylko naturalnej urody terenu, ale również historycznym pamiętnikiem miejscowej społeczności.

Miejscowość Uścimów ma setki lat historii i piękne, majestatyczne drzewa stanowią świadectwo minionych pokoleń. Wiele z nich było cieniem dla tej drogi przez wiele dekad, aż do ubiegłego roku. Zwraca także uwagę na to, że ta trasa nie ma kluczowego znaczenia dla komunikacji lokalnej, łącząc jedynie kilka domów bez większego ruchu samochodowego. Pan Adam podkreśla również swoją osobistą więź z tym miejscem, w którym mieści się dom jego matki.

Niestety, sielska sceneria została brutalnie zakłócona, kiedy lokalne władze zdecydowały się na zalanie terenu asfaltem. Pan Adam z wielkim rozgoryczeniem wyraża swoje oburzenie na działania urzędników, którzy nie podjęli żadnej inicjatywy konsultacyjnej w tej sprawie z lokalnymi mieszkańcami. W wyniku tych działań, mieszkańcy Starego Uścimowa zostali postawieni przed faktem dokonanym, bez możliwości wpływu na tak drastyczną zmianę krajobrazu.