26 i 27 września 2021 r. – można było oddać głos na ulubiony projekt

Mieszkańcy Lubartowa mieli kilka tygodni na szczegółowe zapoznanie się z projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartowa. Przez dwa dni trwało głosowanie nad nimi – swój głos mieszkańcy miasta mogli oddać 26 i 27 września br.

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Lubartowa, którzy mają tu miejsce zamieszkania i w związku z tym projekty bezpośrednio związane z aktualnym i przyszłym funkcjonowaniem miasta są dla nich istotne.

Głos można było oddać na różne sposoby – tradycyjnie – w siedzibie Urzędu Miasta, jak również elektronicznie – za pośrednictwem formularza, który został udostępniony w serwisie Budżetu Obywatelskiego.

Zarówno w urzędzie, jak i w serwisie internetowym można się było zapoznać ze szczegółowym opisem projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i z wymogami regulaminowymi.

Projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego

Spośród pierwotnie zgłoszonych projektów wybrano ostatecznie sześć, które poddano głosowaniu. Podstawową zasadą, jaką kierowano się w wyborze projektów było to, czy inwestycja ma znaczenie dla całej społeczności miasta.

Okazało się, że takich projektów jest wiele. O tym, który ostatecznie zostanie sfinansowany zdecydują mieszkańcy Lubartowa, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Można było wesprzeć Lubartowski Skatepark, Uniwersalną Mobilną Scenę Teatralną, budowę stoisk handlowych na placu przed ratuszem, zakup autobusu (w celu zorganizowania pilotażu bezpłatnej komunikacji miejskiej), utwardzenie terenu przed cmentarzem komunalnym albo organizację koncertu Open Rap Festival 2022.