Dla zdrowia i dobrego nastroju

W najbliższą sobotę, 25 września 2021 r., odbędzie się kolejna, dwunasta już edycja imprezy masowej – Biegi Łysobyckie. Organizatorem biegów są: Gmina Jeziorzany oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach.

Celem imprezy jest popularyzacja biegania, jako sportu dostępnego dla wszystkich, zapewniającego sporą dawkę zdrowia i pozytywnych emocji – niezależnie od wieku. Bieganie to nie tylko frajda, ale również pozytywne, sportowe współzawodnictwo i integracja wokół idei zdrowszego życia, które nie może takie być bez większej aktywności fizycznej.

Organizatorom w sposób szczególny zależy na tym, aby Biegi Łysobyckie przyczyniły się do upowszechnienia biegania jako zdrowej alternatywy dla siedzącego trybu życia, który jest szczególnie niekorzystny i to niezależnie od wieku.

Ostatnie miesiące były wyjątkowo niekorzystne pod tym względem. Zdalna praca i zdalna nauka w szkołach i na uczelniach, niestety, nie mogły nie wpłynąć niekorzystnie na nasze organizmy, tym bardziej – również w celu budowania odporności – konieczne jest zwiększenie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Sport, rekreacja i turystyka

XII edycja imprezy „oznacza”, że cieszy się ona niesłabnącą popularnością – tym bardziej warto ją kontynuować, nawet wtedy, gdy warunki, z różnych względów, nie są optymalne. W sporcie, również amatorskim, szczególnie takim jak bieganie liczy się przede wszystkim wytrwałość i regularność – tylko wtedy organizm może rzeczywiście odnieść z tego tytułu trwałe i wymierne korzyści.

Bieganie to świetny sposób na zachowanie bardzo dobrej kondycji psychofizycznej. Ponieważ biegi masowe odbywają się w plenerze, przyczyniają się one także do promocji rekreacji i turystyki. Celem Biegów Łysobyckich jest więc również promocja walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu lubartowskiego.

Biegi w tym roku odbędą się 25 września. Trasa główna biegów przebiegać będzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Wieprza i liczyć będzie sześć kilometrów.

Start – przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach. Każdy uczestnik biegu otrzyma zestaw startowy, a w nim: pamiątkowy medal, elektroniczny pomiar czasu, posiłek po biegu oraz wodę na trasie i gadżety.

W biegu głównym wystąpi 100 zawodników, w a innych kategoriach – 80. Do udziału zaproszone są osoby od szesnastego roku życia. Niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie. Organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy.