Decyzję o usunięciu Mirosława Makarewicza ze stanowiska dyrektora szpitala, podjętą przez Zarząd Powiatu Lubartowskiego, spotkała się z niezadowoleniem niektórych pracowników instytucji oraz lokalnych mieszkańców. Wyrazili oni swoje niezadowolenie poprzez zorganizowanie protestów oraz przekazanie petycji do Starostwa Powiatowego.

Przez ponad dwa miesiące urzędnicy analizowali sytuację i po tym okresie podjęli decyzję dotyczącą złożonej petycji.

Mirosław Makarewicz stracił swoją funkcję jako dyrektor SPZOZ-u 28 czerwca. Decyzja ta była efektem narady Zarządu Powiatu Lubartowskiego, która miała miejsce podczas przerwy sesji Rady Powiatu. W momencie podejmowania decyzji, dyrektor szpitala nie uczestniczył w sesji.

Warto dodać, że wcześniej Rada Powiatu nie przyjęła sprawozdania finansowego szpitala za rok 2022.