W minionym tygodniu grupa uczniowska „EkoKreatywni” z II Liceum Ogólnokształcącego, działająca w ramach koła o profilu ekologicznym pod nazwą „Odnawialne źródła energii i przeciwdziałanie zmianom klimatu”, zorganizowała cykl warsztatów dla pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na obszarze Lubartowa. Zajęcia te były częścią większego przedsięwzięcia pod nazwą „Lubartów dla klimatu”, które jest nadzorowane przez Urząd Miasta Lubartów, a konkretniej przez Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

Podczas warsztatów, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, przyświecała maksyma: „Rozwój technologii zakłóca równowagę naszego świata i nic nie uratuje nas, jeśli ze zrozumienia tego stanu rzeczy nie wyciągniemy praktycznych wniosków”. Słowa pochodzą od Stanisława Lema, z jego utworu „Głos Pana”.

Głównym celem prowadzonych prelekcji było zwrócenie uwagi na niepokojący stan ekologiczny naszej planety, ale także pokazanie różnych metod, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu dalszej degradacji środowiska. Propozycje te obejmują przede wszystkim odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii i zastępowanie ich odnawialnymi, a także podnoszenie efektywności energetycznej istniejących już budynków poprzez termomodernizację.

Ciekawym elementem warsztatów była możliwość wymiany doświadczeń uczniów związanych z uczestnictwem w kołach zainteresowań. Zgromadzeni nauczyciele mieli okazję usłyszeć wiele inspirujących wypowiedzi. Te pokazały, że uczestnictwo w kołach zainteresowań prócz poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i odnawialnych źródeł energii, daje szansę na rozwijanie swoich pasji, np. graficznych czy redaktorskich, przeprowadzanie swoich pierwszych wywiadów, a co więcej – nawiązywanie nowych znajomości.