W połowie poprzedniego roku, zaprezentowano plany nowo projektowanego centrum sportowego. Główną część obiektu stanowić będzie hala do ćwiczeń. Ten element projektu został wyjątkowo skonsultowany z przyszłymi użytkownikami, co pozwoliło na uwzględnienie ich potrzeb w planach architektonicznych. Wnętrze hali będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń i będzie mogło obsłużyć od 70 do 100 osób jednocześnie. Co więcej, hala zostanie zaprojektowana tak, aby móc ją podzielić na dwie oddzielne sekcje za pomocą specjalnej, wbudowanej ściany mobilnej.

Część projektu stanowi również stworzenie odpowiedniego zaplecza socjalno-szatniowego oraz magazynowego. Te elementy będą składały się między innymi z pomieszczeń dla trenerów, magazynków dla sprzętu, zespołów szatniowych dla zawodników oraz sanitariatów dla wszystkich użytkowników obiektu.

Finansowanie budowy obiektu zostanie w dużej mierze pokryte dzięki funduszom „Polski Ład”. Prace nad realizacją projektu będą kontynuowane jeszcze w tym roku, a plany zakładają osiągnięcie „stanu surowego zamkniętego” jeszcze przed nadejściem zimy. Dzięki temu, podczas mroźnych miesięcy, prace mogą być prowadzone wewnątrz obiektu. Jest również możliwe, że pierwsze treningi i uroczyste otwarcie nowego centrum sportowego odbędą się już w przyszłym roku.