Po pełnieniu funkcji zastępcy burmistrza miasta Lubartów od marca 2020 roku, Tadeusz Małyska został niedawno pozbawiony swojego stanowiska. Przyczyną tej decyzji były konflikty między dwoma klubami politycznymi – Wspólnym Lubartów i Prawem i Sprawiedliwością – które doprowadziły do jego odwołania. Burmistrz Krzysztof Paśnik (PSL) stwierdził również, że Małyska popełnił błędy w zarządzaniu spółką PGK.

Trzy lata temu, gdy w radzie miasta Lubartów doszło do koalicji dwóch klubów politycznych – Wspólnego Lubartowa i Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie Tadeusz Małyska objął stanowisko zastępcy burmistrza. Zdecydowanie Krzysztofa Paśnika, burmistrza, doprowadziło do tego, że w marcu 2020 roku Małyska zastąpił Jakuba Wróblewskiego (Koalicja Obywatelska), który został odwołany kilka tygodni wcześniej.

Jednak ta misja Tadeusza Małyska w ratuszu Lubartowa zakończyła się dość niespodziewanie. W piątek, 20 października, burmistrz podjął decyzję o odwołaniu Małyski ze stanowiska zastępcy burmistrza i zwolnieniu go z obowiązku wykonywania prac na rzecz miasta przez okres trzymiesięcznego wypowiedzenia.