Niedawno, Archidiecezja Lubelska przekazała niepokojące wiadomości dotyczące stanu zdrowia Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego. Komunikat zwiastuje znaczne pogorszenie kondycji zdrowotnej duchownego, co wymusiło konieczność jego hospitalizacji. Wierni zostali poproszeni o gorliwą modlitwę za zdrowie i siły dla Biskupa.

Ryszard Karpiński przybył na świat 28 grudnia 1935 roku w niewielkiej miejscowości Rudzienko, leżącej w parafii Michów. Urodził się i wychował w rodzinie rolniczej. Pierwsze kroki edukacyjne stawiał podczas okupacji na tajnych kompletach, a formalną edukację podstawową zakończył w 1948 roku w Michowie. Edukację średnią kontynuował w Liceum Biskupim w Lublinie, które podczas jego nauki zostało przemianowane na Niższe Seminarium Duchowne. Po uzyskaniu matury, w 1953 roku rozpoczął studia duchowne, dołączając do grona seminarzystów Lubelskiego Seminarium Duchownego.

Dokładne informacje dotyczące życia i posługi Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego są dostępne na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej.